ODZIEŻ, DRUK, PLANDEKI

ELPIDA SPÓŁKA JAWNA

ul. ks. Władysława. Bukowińskiego 7, Inwałd, 34-120 Andrychów

33 870 57 52

elpida@elpida.pl

PON - PT

8:00 - 16:00

SOBOTA (sklep)

8:00 - 13:00

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

 

     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elpida Sp. J. A. Gibas, P. Rajda, zwany dalej Administratorem danych lub ELPIDA, adres e-mail: rodo@elpida.pl

     2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy;

     3) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej umowy.

     4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umów zawartych z ELPIDĄ oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

     5) Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

     6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

     8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

SKONTAKTUJMY SIĘ:

NAPISZ DO NAS

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

ul. ks. Władysława. Bukowińskiego 7, Inwałd, 34-120 Andrychów

Pon - Pt ( 8:00 - 16:00 )

Sobota ( 8:00 - 13:00 - sklep)

© 2019 Elpida.pl    |    Developer: BardziejKreatywni.pl

Polityka prywatności

© 2019 Elpida.pl    |    Developer: BardziejKreatywni.pl

Sobota